Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.
Elk kind en elk talent wordt gezien.

Wijze Wasberen

Groep 6/7

In de Wijze Wasberen zitten 19 kinderen uit groep 6&7.
Ilse Brasjen (ma t/m vrij) is de stamgroepleider.